Bezpieczny Obiekt MICE

Bezpieczny Obiekt MICE

Ostatnie pół roku zmieniło turystykę biznesową na całym świecie. Nieustannie podejmowane są działania poświęcone funkcjonowaniu obiektów w nowej rzeczywistości. Polska branża przemysłu spotkań doskonale reaguje i dostosowuje się do zmieniających się warunków w czasach zagrożenia COVID-19, nadal jednak musimy pracować nad zaufaniem społecznym do organizatorów spotkań i wydarzeń. Polska Organizacja Turystyczna na stronie internetowej bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl uruchomiła nowy program autocertyfikacji skierowany do obiektów konferencyjnych i kongresowych w Polsce “Bezpieczny Obiekt MICE”. Premiera programu odbyła się 16 września 2020 podczas ósmej edycji Meeting Week Poland. Jest to kolejny projekt wspierający branżę spotkań. Stworzenie listy dostępnych autocertyfikowanych obiektów, a także możliwość posługiwania się stosownym znakiem graficznym będzie nie tylko skutecznym narzędziem marketingowym, ale również instrumentem budowania zaufania wśród planistów i organizatorów wydarzeń.

Akcja skierowana jest do wszystkich podmiotów świadczących na terenie Polski działalność związaną z organizacją tragów, wystaw i kongresów, prowadzących działalność kulturalną i rekreacyjną oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Do Programu Bezpieczny Obiekt MICE mogą przystąpić obiekty, w których zostały wdrożone procedury zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii COVID – 19 (opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny), tj. obiekty takie jak:

  • centrum kongresowo-targowe,
  • centrum konferencyjne/szkoleniowe,
  • centrum konferencyjne w obiekcie noclegowym,
  • centrum konferencyjne w obiekcie unikatowym,
  • sale konferencyjne w obiektach akademickich

Zgłoszenie jest bezpłatne i nieobowiązkowe. Znak graficzny może być używany do działań marketingowych przez rok od momentu potwierdzenia przestrzegania zasad i wytycznych. W kolejnym etapie projektu Poland Convention Bureau POT wraz z regionalnymi i lokalnymi convention bureaux przeprowadzą wizytacje losowo wybranych obiektów.

Zapraszamy wszystkie lubelskie obiekty do udziału w programie: https://bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl/dla-mice