Laureaci Programu Ambasador Kongresów Polskich

Laureaci Programu Ambasador Kongresów Polskich

 

Z ogromną radością informujemy, iż prof. Maria Mielnik-Błaszczak, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, została laureatką krajowego Programu Ambasadorów Kongresów Polskich i uzyskała tytuł Ambasadora Kongresów Polskich 2021. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce i służy promowaniu Polski jako miejsca organizacji wiodących wydarzeń naukowych. Laureaci programu to osoby, które wyróżnia nie tylko znamienity dorobek naukowy, ale również aktywna działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz społeczności lokalnych, w których prowadzą aktywność zawodową.

Tegoroczna laureatka, to wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Dorobek naukowy Pani Profesor Marii Mielnik-Błaszczak obejmuje ponad 250 publikacji. Ponadto, jest ona nauczycielem akademickim, promotorem szeregu prac doktorskich, prezesem Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, prezesem Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, vice-prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych: IAPD, EAPD,EOS, PTS, PTO, LTN.

Kapituła programu doceniła zaangażowanie Pani profesor w działania naukowe, dydaktyczne, aktywność zawodową w środowisku krajowym i międzynarodowym oraz wymiar społeczny realizowanych przez nią działań (w tym wkład w kształcenie kadr młodych lekarzy stomatologii oraz programy profilaktyczne z zakresu stomatologii dziecięcej).

Serdecznie gratulujemy laureatce i wierzymy, że sukcesy lubelskich naukowców są inspiracją dla wszystkich osób działających na rzecz rozwoju Lubelszczyzny.